Dafusa luôn đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về An toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam, ngoài ra, chúng tôi không ngừng cải thiện để đạt các quy chuẩn quốc tế như HACCP, ISO

Các Giấy tờ pháp lý đã đạt được:
– Chứng nhận HACCP – CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, TCVN 5603:2008
– Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
– Công bố chất lượng
– Kiểm nghiệm sản phẩm
– Đăng ký kinh doanh
– Hóa đơn VAT…